Vad är modest?

På modest har vi samlat några av Sveriges bästa strateger, kreatörer och analytiker.

Att välja en partner för sina kommunikationsuppdrag är inte helt enkelt och enligt vår erfarenhet måste företaget oftast selektera och välja en specifik partner. Men vi vet att varje uppdrag kräver just sin speciella mix av kunskap och kreativitet för att lyckas.

Tillsammans erbjuder vi kommunikationslösningar i stort sett alla kanaler. Vill du öka er försäljning, informera och/eller lojalisera – hos oss får du hjälp med att nå alla dina kommunikationsmål och dessutom är allt mätbart. Vårt huvudfokus är direkt- och relations marknadsföring men vår erfarenhet kommer från såväl bred som direkt media.

Vi är helt enkelt en ödmjuk skara människor med lång erfarenhet av kommunikation – det är modest!